Materialegården

Hovedgreb

Ombygningen tager sit afsæt i en vision om at skabe en fælles synergi mellem kommunens materielgård og borgere med nedsatte funktionsevner, således at disse kan indgå i de kommunale anlægs- og driftsopgaver. Som en integreret del af opgaven har der været en forudgående proces, hvor materielgårdens produktionsflow blev analyseret og koblet sammen med de bygningskrav, som inddragelsen af de nye borgere medførte i forhold til funktioner og arbejdsprocesser.

Resultatet var ny indretning af to lage- og servicebygninger med nye funktioner, herunder speciallager og administration, samt ombygning af den eksisterende kombinerede administrations- og værkstedsbygning til en ny administrationsbygning med tilhørende kantine og produktionsfaciliteter for borgere med fysisk nedsat funktionsevne.

Den eksisterende bygningsmasse udgøres af traditionelle produktions- og lagerbygninger med store spændvidder i betonkonstruktioner.

Projektdata

Bygherre: Middelfart Kommune
Adresse: Langelandsvej , Middelfart
Årstal: 2021
Projekttype: Erhverv/læring
Areal: 2.200 m2
Ydelse: Arkitekt og landskabsarkitekt
Samarbejder: INGENIØR’NE

 

 

 

 

 

 

Togmagasin

Hovedgreb

I Marslev bygges en 10.000 m2 magasinbygning med plads til 150 vogne og lokomotiver og over 3 km spor. Projektet er udført i samarbejde med Kuben Management, Hans Jørgensen & Søn A/S og OJ Rådgivende Ingeniører for Danmarks Jernbanemuseum. Projektet er delvist finansieret ved tilskud fra DSB samt Aage og Johanne Louis-Hansens fond.

Projektdata

Bygherre: Danmarks Jernbanemuseum
Adresse: Marslev , Odense
Årstal: 2023
Projekttype: Erhverv og bolig
Areal: 9000 m2
Ydelse: Myndighedsansøgning og projektering
Samarbejder: Hans Jørgensen og Søn / Guldfeldt Gruppen, OJ Rådgivende ingeniører

 

 

Dalumvej

Hovedgreb

I Dalum købte bygherre fire små grunde med ældre bygninger på, som han rev ned for at gøre plads til ny bebyggelse. Den består af tre bygninger med blandet erhverv og bolig.
Der blev brugt en tid på vejprojektet, da der var udfordringer pga. trafikken til Dalumcenteret på den anden side af vejen.
Den eksisterende lokalplan for området stillede krav til størrelse, æstetik og udearealer. Resultatet blev tre bygninger med et lækkert udtryk i lyse sten og sort tegltag, som skiller sig lidt ud fra de omkringliggende bygninger, men samtidig passer godt ind omgivelserne.
Der er ikke noget at sige til, at alle boliger og erhvervslejemål, var udlejet allerede inden byggeriet gik i gang.

Projektdata

Bygherre: Sielemann ejendomme ApS
Adresse: Dalumvej , Odense SV
Årstal: 2018
Projekttype: Erhverv og etagebolig
Areal: 13 lejligheder på 72 m2 - 114 m2/ 3 restauranter på 120 m2 – 150 m2. I alt 1600 m2.
Ydelse: Myndighedsansøgning og projektering
Samarbejder: Safe-Con

Assens Rådhus I

Kontorarbejdspladser

Den gamle sukkerfabrik i Assens omdannet og indrettet til Rådhus. Projektet vundet i Totalentreprise konkurrencen i samarbejde med Aarstiderne Arkitekter.

Projektdata

Bygherre: Assens  Kommune
Adresse: Rådhus Allé 5, 5610 Assens
Årstal: 2009-2011
Projekttype: Kontorarbejdspladser/Transformation
Areal: 8482 m2
Samarbejder: Gråbrødre Arkitekter, MT Højgaard, Årstiderne Arkitekter, Grontmij

 

FAKTA                         Assens Rådhus

Skovvej 2, 5610 Assens

Bygherre                       Assens Kommune

Indhold                         Vundet totalentreprisekonkurrence.

Etablering af nyt rådhus i Daniscos tidligere sukkerfabrikker.

Udførelse                      2009 - 2011

Etageareal                     Ombygning 8.482 m²

Byggesum                     78 mio. ekskl. moms

Rolle og ansvar              Arkitekt for totalentreprenør MT Højgaard

Kontaktperson:              Carsten Aa. Madsen

Honorar                        2,34 mio.

Udbudsform                   Totalentreprise

Samarbejde                   Gråbrødre Arkitekter, MT Højgaard, Årstiderne Arkitekter, Grontmij

Og Rambøll (bygherrerådgiver)

 

 

 

 

Nyt OUH I

OUH_frontslider_top 1300

OUH

På Nyt OUH (Odense Universitetshospital) opføres en ny serviceby, bestående af flere bygninger, som er bundet sammen af en gennemgående logistikkorridor, der igen er forbundet med en tunnel med forbindelse til det øvrige sygehus.
Regionalt lager, nummereret DP205, er en del af denne serviceby og består bl.a. af logistikcenter til Nyt OUH, der samtidig skal fungere som lager for alle regionens sygehuse på udvalgte produkter.

Lagerfaciliteterne indeholder karantænelager, sprit/Atex lager, Højlagre og sterillagre. Projektet indeholder desuden lagerfaciliteter med krav til forskellige temperatur og indeklimaforhold.

Lageret forbindes med hospitalets samlede logistiksystem, dvs. Rørpostanlæg, kassebåndsanlæg og AGV system.

Projektet indeholder desuden 750 m2 kontorfaciliteter med omklædning, kontorer og møderum.

Byggeriet udføres i bygningsklasse 2020 samt indeklima klasse A og overholder i øvrigt Regionens krav til bæredygtighed.

Projektdata

Bygherre: Projektorganisationen for Nyt OUH
Adresse: Hestehaven 140, 5260 Odense
Årstal: 2022
Projekttype: Sundhed, Industri
Areal: 4200 m2
Samarbejder: INGENIØR'NE og 5E Byg A/S

 

 

 

 

 

 

 

Kvægtorvet

Fremtidsfabrikken

Ved Frederiksgade i Svendborg opførte Svendborg Kommune tilbage i 1892 en kreaturstald, som vi i dag kender som Kvægtorvet. Her foregik handlen med kvæg under åben himmel. I 1925 besluttede man at handlen skulle rykkes indendørs. Man fik flyttet en smuk hal fra Christiansminde. Hallen var oprindeligt opført som udstillingsbygning til Amtsudstillingen i 1924 i Christiansminde. Konstruktionen blev flyttet med tag og trækonstruktion til Svendborg hvor Svendborgs kvæghandel så kunne foregå frem til 1982 i læ for nedbør. En bygning, der hermed bliver bæredygtig og historisk.

Siden er bygningen benyttet af Post Danmark til pakkepost og i dag indgår selv samme trækonstruktion i resultatet af transformationen fra kvægtorv til Fremtidsfabrik!

Transformationen stod færdig i 2017 og blev i dette år nomineret til årets arkitekturpris i Svendborg samt indstillet til @realdaniadk's ”RENOVER” pris i 2018.

Konstruktion

Den fornemme trækonstruktion blev oprindelig opført tilbage i 20'erne til en udstilling i Christiansminde. Efterfølge blev konstruktionen flyttet til Frederiksgade og integreret som tagkonstruktion for kvægtorvet. Det har været et mål at bevare synligheden af konstruktionen samt oplevelsen af det store rum.

 

Projektdata

Bygherre: Svendborg Kommune
Adresse: Frederiksgade 8, 5700 Svendborg
Årstal: 2017
Projekttype: Erhverv/Transformation
Areal: 640 m2
Samarbejder: AIK-ingeniøre

 

 

 

 

 

 

NYT OUH II

OUH

På Nyt OUH (Odense Universitetshospital) opføres en ny serviceby, bestående af flere bygninger, som er bundet sammen af en gennemgående logistikkorridor, der igen er forbundet med en tunnel med forbindelse til det øvrige sygehus.

Produktionskøkkenet, nummerereret DP37 er en del af denne serviceby. Køkkenet skal præfabrikere mad til Nyt OUH, samt til Svendborg og Nyborg Sygehuse. Projektet omfatter nyt produktionskøkken med tilhørende post- og varemodtagelse for Nyt OUH i Odense, herunder lagerkapacitet til køl- og frostvarer, samt modtageområde til blodprøver, og sterile områder med blodprøverobotter.

Produktionskøkkenet indeholder områder til forarbejdning af råvarer, produktion af kold og varm mad, samt is-køkken og bageri. Derudover indeholder køkkenet et fuldautomatisk anlæg til tømning af vogne, opvaskekarruseller, desinfektionsområde og vognpåfyldning af færdigproducerede varer. Køkkenet indeholder tillige køle og fryseområder opdelt i forskellige temperaturzoner.

Bygningens 1. sal indeholder 500 m2 kontorfaciliteter, kantine, omklædningsfaciliteter, samt møde og konferencerum. 1. salen indeholder desuden husets hovedteknikrum på ca. 700 m2.

Ved programmering er der arbejdet med tilrettelæggelse af et meget komplekst produktionsflow for hhv. engangsemballage, tørvarer, ikke-varmt spiseklart, varmt spiseklart, fersk kød, fersk grønt og frugt, udstyr til produktion og madvogne.

Byggeriet udføres i bygningsklasse 2020 samt indeklima klasse A og overholder i øvrigt regionens krav til bæredygtighed.

Projektdata

Bygherre: Projektorganisationen for Nyt OUH
Adresse: Hestehaven 140, 5260 Odense
Årstal: 2022
Projekttype: Sundhed, Industri
Areal: 4900 m2
Samarbejder: INGENIØR'NE og 5# Byg A/S