Graaa Brand


Vi udfører brandrådgivning til alle
typer af projekter for private, erhverv
og rådgivningsvirksomheder

Brandrådgivning - Graa Brand

Ved Graa Brand er vi certificeret brandrådgiver. Vores certificerede brandrådgivere er placeret på Fyn, men udfører opgaver rundt om i hele Danmark. Vi udfører brandrådgivning på store og små projekter for både private, erhverv og andre rådgivningsvirksomheder. Vi leverer certificeret brandrådgivning og yder brandteknisk rådgivning for alle typer af byggeri og industri.

Vores brandrådgivere

Vores brandrådgivere kan rådgive indenfor alle discipliner af brandteknisk rådgivning og sikre, at byggeriet er tilstrækkelig dokumenteret og at dokumentationen er kontrolleret i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til dokumentation, herunder brandstrategi og brandteknisk dimensionering, industribrandsikring, ombygninger og anvendelsesændringer, drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner og risikoanalyser.
Vi har 3 brandrådgivere der rådgiver i alle former for projekter. Alt fra etageejendomme til store industribygninger, hospitaler og storcentre. Brandrådgivernes brede erfaring indenfor brandfaget gavner vores kunder, da det skaber tydelig ansvarsfordeling i forholdet mellem kommune og bygningsejer.

Brandteknisk dokumentation

Vi udfører alle de nødvendige dokumenter til ansøgning om byggetilladelse:

Starterklæring, jf. § 508.
Sluterklæring, jf. § 509.
Oplysninger om og dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold, herunder hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, jf. § 510.
Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasser, jf. § 511.
Brandstrategirapport, jf. § 512.
Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv., jf. §§ 513-515.
Rapport om brandteknisk dimensionering, jf. § 516.
Funktionsbeskrivelse, jf. § 517.
Kontrolplan, jf. § 518.
Kontrolrapport, jf. § 519.
Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. § 520

 

 

 

Katrine Arndal
Bygningskonstruktør, Certificeret Brandrådgiver

CBA 10449

Tlf.  26 25 58 58
Email   ka@graaa.dk

Carsten Aadahl Madsen
Bygningskonstruktør, Certificeret Brandrådgiver, Partner

CBA 10222

Tlf.  21 45 00 56
Email   cm@graaa.dk

Benjamin Andersen
Bygningskonstruktør, Brandrådgiver

T  28 25 03 51

Email  ba@graaa.dk

 

xxxxxxx  xxxxxxx
Brandrådgiver søges til BK 3/4

 

 

 

Kontakt os