Graaa Brand


Vi udfører brandrådgivning til alle
typer af projekter for private, erhverv
og rådgivningsvirksomheder

Brandrådgivning 

Graa Brand udfører certificeret brandrådgivning. Vi udfører opgaver i hele Danmark for både private, erhverv og andre rådgivningsvirksomheder. Vi leverer certificeret brandrådgivning og yder brandteknisk rådgivning for alle typer af byggeri.

Vi har 3 brandrådgivere der rådgiver i alle former for projekter.  Brandrådgivernes rolle er bl.a. at skaber tydelig ansvarsfordeling i forholdet mellem kommune og bygningsejer.

Vores brandrådgivere

Vores brandrådgivere kan rådgive indenfor alle discipliner af brandteknisk rådgivning og sikre, at byggeriet er kvalificeret dokumenteret og at dokumentationen er kontrolleret i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til dokumentation, herunder brandstrategi og brandteknisk dimensionering, industribrandsikring, ombygninger og anvendelsesændringer, drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner og risikoanalyser.

Ydelser

-  Bygningsgennemgang

-  Brandstrategi

-  Brandteknisk dimensionering

-  Brandtekniske analyser

-  Risikoanalyser

-  Evakueringsplaner

-  Konstruktionsbrandtekniske analyser

 

 

 

 

 

 

-  Certificeret brandrådgivning og tredjepartskontrol

-  Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

-  Pladsfordelingsplaner

-  Brandrådgivning jf. beredskabsloven og tekniske forskrifter for gasser, brandbare faste stoffer og brandfarlige væsker

-  Bygherrerådgivning og due diligencer

 

 

 

Katrine Arndal
Bygningskonstruktør, Certificeret Brandrådgiver

CBA 10449

T  26 25 58 58
E   ka@graaa.dk

Carsten Aadahl Madsen
Bygningskonstruktør, Certificeret Brandrådgiver, Partner

CBA 10222

21 45 00 56
  cm@graaa.dk

Benjamin Andersen
Bygningskonstruktør, Brandrådgiver

 

T  28 25 03 51

E  ba@graaa.dk

 

Mikkel Thorsdal

Ekstern rådgiver, Certificeret brandrådgiver BK 3/4

Tredjepartskontrol

 

 

Kontakt os

    Graa Brand ApS
    Østerbro 20, 1.
    DK-5000 Odense C

    CVR: 40431233

    brand@graaa.dk