Højmeskolen

Indhold

Ved Højmeskolen i Odense har vi skabt et miljø i skolegården, hvor udeundervisning og legeplads kombineres.

Et nyt område for udesløjd er flettet ind mellem eksisterende store bøgetræer, som containere i skoven. Oven på, er etableret et aktivitetsdæk med fornemmelsen af at vandre direkte op i trætoppene. Leg og læring får en anden form.

Vi synes selv der er opstået et smuk rent mødet mellem trækronerne og landskabet af stålværnet.

Projektdata

Bygherre: Odense Kommune
Adresse: Højmevænget 3, 5250 Odense
Årstal: 2019
Projekttype: Legeplads, skolegård
Areal: 300 m2
Ydelse: landskabsarkitekt, ideoplæg
Samarbejder: VITA ingeniørene

4. Maj kollegie

Indhold

Oplevelseshave ifm. totalrenovering af 4. maj kollegiet.

Opgaven lød på en totalrenovering af det tidstypiske bygningskompleks fra 1952, som rummer 77 kollegieværelser grupperet omkring fælles køkken- og opholdsrum samt bade- og toiletfaciliteter og diverse samlingsrum. Således at det fortsat kan tiltrække studerende som efterspørger et kollegie, der tilstræber at højne fællesskabsfølelsen og det sociale samvær.
Stikord for arbejdet med uderummet har været:
-at skabe bedre rammer for fællesskabet
-at skabe flere opdelte rum i uderummene
-at definerer stedets haverum tydeligere, for på den måde at stimulerer til en mere mangfoldig brug stedets haverum.

Vi har arbejdet med at skabe en mere oplevelsesrig have, hvor også biodiversiteten får bedre kår. Fra kollegieværelserne, såvel som i haverummet, vil man oplever flere blomstrende træer og planter. Man vil opleve at der er skabt mindre rum i det store haverum, så man føler sig tilpas der, også i mindre grupper eller alene.
Bag kollegiet, trukket væk fra vejene er der etableret et klinkebelagt opholdsrum, hvor kollegianerne kan mødes. Enten alle sammen eller i mindre grupper. For også her er der skabt dybde og mindre opholdsrum på den store samlende flade.

Projektdata

Bygherre: 4. Maj Kollegiet
Adresse: Østerbæksvej 91, 5230 Odense
Årstal: 2023
Projekttype: Kollegiehave, oplevelseshave
Areal: 500 m2
Ydelse: landskabsarkitekt, ideoplæg, projektering
Samarbejder: SWECO

 

.

Violvej

Indhold

Nye gade og plads mellem Marslevvej og Byparken i forbindelse med infrastrukturplan for Skovparken.

En stille gade, hvor man kører med meget lav hastighed. Her siver biler, cykler, busser og gående igennem på vej til skolen, Fælleden, Skovparken eller blot igennem området og videre ud i byen.
Skolen kunne med fordel etablere en supplerede Indgang her, som naturligt åbner ud til en lille forplads og gaden. Der etableres en kiss'n'go, og den daglige puls fra skolens liv bliver en integreret del af Skovparkens liv - og omvendt.

Nogle aktiviteter har brug for et mindre rum. Og den lille plads mod Skovparken giver netop rum til mindre aktiviteter. Her ligger der også et mindre hus, der indgår i bygningen som en naturlig del af Fælledhuset, og kan indeholde reparationsværksteder og andre udadvendte aktiviteter. Pladsen er begunstiget af at den både ligger op til skolen, på kanten af bydelen og centralt i Skovparken. Derved opstår der et rum, som er åbent og tilgængeligt for alle. Ved at etablere en ny plads, netop her, som et fælles opholds, - og aktivitetsområde, opstår der en mulighed for at etablere en helt ny destination og identitetsmarkør i området og i byen.

Nord for pladsen løber en hovedsti op mod skoven, og en sti op til den nye p-plads og legeplads ved Marslevvej. Hængslet er netop karakteriseret ved at stier, veje, funktioner og indgange samles og beriger hinanden.

Projektdata

Bygherre: SAB
Adresse: Marslevvej 3, 5700 Svendborg
Årstal: 2023
Projekttype: Gade og plads
Areal: xxx
Ydelse: landskabsarkitekt, ideoplæg
Samarbejder: ByplanBureauet

Adamsminde

Indhold

Nyt Børnehus i Morud, der både rummer børnehave og vuggestue/dagpleje. Huset er tilpasset grunden så en eksisterende legeplads og to depotbygninger er bevaret og det omkringliggende landskab opleves på stærkest vis. Bygningen er vinklet, så der dannes gårdrum og fælles plads mod sydvest. Omkring pladsen organiseres fællesrummene såsom køkken, multirum og værksted/science. Formgivningen af bygningen danner kubiske elementer, der gennem vridninger, knæk, forskydninger og overdækninger skaber en samlet komposition, der opleves opdelt og rytmisk.Facaderne arbejder med vinduer med varieret størrelse og placering. Dette virkemiddel medfører et stimulerende og legende udtryk for børn og voksne.

Projektdata

Bygherre: Nordfyns Kommune
Adresse: Adamsminde 2, 5462 Morud
Årstal: 2023
Projekttype: Børneinstitution
Areal: xxx
Ydelse: arkitekt, landskabsarkitekt, projektering
Samarbejder:  Hansson & Knudsen A/S (totalentreprenør),  INGENIØR’NE A/S

Frøbjerg Orte Friskole

Hovedgreb

Frøbjerg Orte Friskole er udvidet med ny administrationsbygning, vuggestue og kobling mellem skole og børnehave.

Udvidelsen udgør etape 1-3 af en helhedsplan med ialt 8 etape. Etape 4-8 ser således ind i fremtiden. Målet med helhedsplanen er at kunne realisere skolens læringsmæssige og pædagogiske mål, -en langtidsholdbar strategi. Helhedsplanen belyser disse mål i bygningsmæssig forstand.

Projektet er et fint eksempel på de kvaliteter, der kan opnåes ved udarbejdelse af en helhedsplan, hvor det samlede byggeri betragtes mange år ind i fremtiden. Retningen for Frøbjerg Orte Friskole er sat og defineret, kursen er stukket ud ........

Langebyhus

Hovedgreb

Langebyhus er en institution for udsatte børn

Den sprælske formgivning refererer til sommerfuglens flakkende bevægelser -en fri fortolkning af børnegruppens liv og virkelighed. Huset er indrettet med mulighed for at lave den lille institution i institutionen – således at huset deles op i 2 mindre institutioner, med op til 5 børn i hver. Der er indrettet boliger til handicappede børn i huset.

Bygningen har modtaget MiljøForum Fyns miljødiplom 2016, for døgninstitution.

Hovedgreb

Bygherre: Nordfyns Kommune
Adresse: Nordfyn
Årstal: 2015
Projekttype: Erhverv/læring
Areal: 640 m2
Ydelse: Totalrådgivning Skitsering, projektering, tilsyn, sikkerhedskoordinering og byggeledelse
Samarbejder:

Materialegården

Hovedgreb

Ombygningen tager sit afsæt i en vision om at skabe en fælles synergi mellem kommunens materielgård og borgere med nedsatte funktionsevner, således at disse kan indgå i de kommunale anlægs- og driftsopgaver. Som en integreret del af opgaven har der været en forudgående proces, hvor materielgårdens produktionsflow blev analyseret og koblet sammen med de bygningskrav, som inddragelsen af de nye borgere medførte i forhold til funktioner og arbejdsprocesser.

Resultatet var ny indretning af to lage- og servicebygninger med nye funktioner, herunder speciallager og administration, samt ombygning af den eksisterende kombinerede administrations- og værkstedsbygning til en ny administrationsbygning med tilhørende kantine og produktionsfaciliteter for borgere med fysisk nedsat funktionsevne.

Den eksisterende bygningsmasse udgøres af traditionelle produktions- og lagerbygninger med store spændvidder i betonkonstruktioner.

Projektdata

Bygherre: Middelfart Kommune
Adresse: Langelandsvej , Middelfart
Årstal: 2021
Projekttype: Erhverv/læring
Areal: 2.200 m2
Ydelse: Arkitekt og landskabsarkitekt
Samarbejder: INGENIØR’NE

 

 

 

 

 

 

Togmagasin

Hovedgreb

I Marslev bygges en 10.000 m2 magasinbygning med plads til 150 vogne og lokomotiver og over 3 km spor. Projektet er udført i samarbejde med Kuben Management, Hans Jørgensen & Søn A/S og OJ Rådgivende Ingeniører for Danmarks Jernbanemuseum. Projektet er delvist finansieret ved tilskud fra DSB samt Aage og Johanne Louis-Hansens fond.

Projektdata

Bygherre: Danmarks Jernbanemuseum
Adresse: Marslev , Odense
Årstal: 2023
Projekttype: Erhverv og bolig
Areal: 9000 m2
Ydelse: Myndighedsansøgning og projektering
Samarbejder: Hans Jørgensen og Søn / Guldfeldt Gruppen, OJ Rådgivende ingeniører

 

 

Dalumvej

Hovedgreb

I Dalum købte bygherre fire små grunde med ældre bygninger på, som han rev ned for at gøre plads til ny bebyggelse. Den består af tre bygninger med blandet erhverv og bolig.
Der blev brugt en tid på vejprojektet, da der var udfordringer pga. trafikken til Dalumcenteret på den anden side af vejen.
Den eksisterende lokalplan for området stillede krav til størrelse, æstetik og udearealer. Resultatet blev tre bygninger med et lækkert udtryk i lyse sten og sort tegltag, som skiller sig lidt ud fra de omkringliggende bygninger, men samtidig passer godt ind omgivelserne.
Der er ikke noget at sige til, at alle boliger og erhvervslejemål, var udlejet allerede inden byggeriet gik i gang.

Projektdata

Bygherre: Sielemann ejendomme ApS
Adresse: Dalumvej , Odense SV
Årstal: 2018
Projekttype: Erhverv og etagebolig
Areal: 13 lejligheder på 72 m2 - 114 m2/ 3 restauranter på 120 m2 – 150 m2. I alt 1600 m2.
Ydelse: Myndighedsansøgning og projektering
Samarbejder: Safe-Con

Windelsvej

Hovedgreb

Møllers Villaby, et historisk kvarter. Lige her ligger Windelsvej. Og her har vi opført en topmoderne en-families bolig. Vi nåede lige akkurat at få byggetilladelse til at rive et af de små huse ned og bygge et nyt, inden Odense Kommune udsendte forbud mod at nedrive huse i området.
Huset er i ét plan med et fladt tag af tagpap og et stort lamelbeklædt udhæng er med til at danne en overdækket terrasse.
Generelt er der brugt specielle materialer såsom Tombak til tagbeklædningen, Teglspån som facadebeklædning og en udvendige belægning i teglklinker. Alt sammen er med til at give huset et karakteristisk og moderne look.

Projektdata

Bygherre: Ukendt
Adresse: Windelsvej , Odense
Årstal: 2018
Projekttype: Enfamiliebolig
Areal: 165 m2
Ydelse: Myndighedsansøgning og projektering
Samarbejder: -