Gramrolighed

Indhold

Helhedsplan for bevaringsværdige bygninger

Renoveringen omfatter tag, vinduer og døre, reparation afmurværk, køkkener, badeværelser, ventilationsanlæg, elinstallationer, VVS-installationer, renovering af indvendigeoverflader og udvendige belægninger i terræn i forbindelse med etablering af niveaufri adgang. Sammenlægninger af boliger er udført i forbindelse med indretning af tilgængelighedsboliger, hvor der også eretableret et nyt trapperum og elevator. Bygningerne er bevaringsværdige, hvorfor der har væretmange begrænsninger i bygningens ydre fremtræden, herunder materialevalg. Dette betyder samtidigt at bygningensoprindelige detaljer genskabes. Bygningerne har stået tomme, hvorfor der kun har været en dialog med organisationsbestyrelsen og bygherre. Byggeriet er udført iht. bygherrens IKT-specifikation, hvor al projektering er foretaget ved brug af digitale bygningsmodellerog kodning, der er overført til bygherrens driftssystem.

Projektdata

Bygherre: Arbejdernes Andels-Boligforening, BOVIA
Adresse: Gramrolighed, Kolding
Årstal: 2022
Projekttype: Renovering af almene boliger med bevaringsværdighed
Areal: 1.809 m2, 27 familieboliger
Ydelse: Totalrådgivning, arkitekt, landskabsarkitekt, projektering og fagtilsyn
Samarbejder: INGENIØR’NE A/S

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Projekter og tagget .