Adamsminde

Indhold

Nyt Børnehus i Morud, der både rummer børnehave og vuggestue/dagpleje. Huset er tilpasset grunden så en eksisterende legeplads og to depotbygninger er bevaret og det omkringliggende landskab opleves på stærkest vis. Bygningen er vinklet, så der dannes gårdrum og fælles plads mod sydvest. Omkring pladsen organiseres fællesrummene såsom køkken, multirum og værksted/science. Formgivningen af bygningen danner kubiske elementer, der gennem vridninger, knæk, forskydninger og overdækninger skaber en samlet komposition, der opleves opdelt og rytmisk.Facaderne arbejder med vinduer med varieret størrelse og placering. Dette virkemiddel medfører et stimulerende og legende udtryk for børn og voksne.

Projektdata

Bygherre: Nordfyns Kommune
Adresse: Adamsminde 2, 5462 Morud
Årstal: 2023
Projekttype: Børneinstitution
Areal: xxx
Ydelse: arkitekt, landskabsarkitekt, projektering
Samarbejder:  Hansson & Knudsen A/S (totalentreprenør),  INGENIØR’NE A/S

Frøbjerg Orte Friskole

Hovedgreb

Frøbjerg Orte Friskole er udvidet med ny administrationsbygning, vuggestue og kobling mellem skole og børnehave.

Udvidelsen udgør etape 1-3 af en helhedsplan med ialt 8 etape. Etape 4-8 ser således ind i fremtiden. Målet med helhedsplanen er at kunne realisere skolens læringsmæssige og pædagogiske mål, -en langtidsholdbar strategi. Helhedsplanen belyser disse mål i bygningsmæssig forstand.

Projektet er et fint eksempel på de kvaliteter, der kan opnåes ved udarbejdelse af en helhedsplan, hvor det samlede byggeri betragtes mange år ind i fremtiden. Retningen for Frøbjerg Orte Friskole er sat og defineret, kursen er stukket ud ........

Langebyhus

Hovedgreb

Langebyhus er en institution for udsatte børn

Den sprælske formgivning refererer til sommerfuglens flakkende bevægelser -en fri fortolkning af børnegruppens liv og virkelighed. Huset er indrettet med mulighed for at lave den lille institution i institutionen – således at huset deles op i 2 mindre institutioner, med op til 5 børn i hver. Der er indrettet boliger til handicappede børn i huset.

Bygningen har modtaget MiljøForum Fyns miljødiplom 2016, for døgninstitution.

Hovedgreb

Bygherre: Nordfyns Kommune
Adresse: Nordfyn
Årstal: 2015
Projekttype: Erhverv/læring
Areal: 640 m2
Ydelse: Totalrådgivning Skitsering, projektering, tilsyn, sikkerhedskoordinering og byggeledelse
Samarbejder:

Materialegården

Hovedgreb

Ombygningen tager sit afsæt i en vision om at skabe en fælles synergi mellem kommunens materielgård og borgere med nedsatte funktionsevner, således at disse kan indgå i de kommunale anlægs- og driftsopgaver. Som en integreret del af opgaven har der været en forudgående proces, hvor materielgårdens produktionsflow blev analyseret og koblet sammen med de bygningskrav, som inddragelsen af de nye borgere medførte i forhold til funktioner og arbejdsprocesser.

Resultatet var ny indretning af to lage- og servicebygninger med nye funktioner, herunder speciallager og administration, samt ombygning af den eksisterende kombinerede administrations- og værkstedsbygning til en ny administrationsbygning med tilhørende kantine og produktionsfaciliteter for borgere med fysisk nedsat funktionsevne.

Den eksisterende bygningsmasse udgøres af traditionelle produktions- og lagerbygninger med store spændvidder i betonkonstruktioner.

Projektdata

Bygherre: Middelfart Kommune
Adresse: Langelandsvej , Middelfart
Årstal: 2021
Projekttype: Erhverv/læring
Areal: 2.200 m2
Ydelse: Arkitekt og landskabsarkitekt
Samarbejder: INGENIØR’NE

 

 

 

 

 

 

Togmagasin

Hovedgreb

I Marslev bygges en 10.000 m2 magasinbygning med plads til 150 vogne og lokomotiver og over 3 km spor. Projektet er udført i samarbejde med Kuben Management, Hans Jørgensen & Søn A/S og OJ Rådgivende Ingeniører for Danmarks Jernbanemuseum. Projektet er delvist finansieret ved tilskud fra DSB samt Aage og Johanne Louis-Hansens fond.

Projektdata

Bygherre: Danmarks Jernbanemuseum
Adresse: Marslev , Odense
Årstal: 2023
Projekttype: Erhverv og bolig
Areal: 9000 m2
Ydelse: Myndighedsansøgning og projektering
Samarbejder: Hans Jørgensen og Søn / Guldfeldt Gruppen, OJ Rådgivende ingeniører

 

 

Dalumvej

Hovedgreb

I Dalum købte bygherre fire små grunde med ældre bygninger på, som han rev ned for at gøre plads til ny bebyggelse. Den består af tre bygninger med blandet erhverv og bolig.
Der blev brugt en tid på vejprojektet, da der var udfordringer pga. trafikken til Dalumcenteret på den anden side af vejen.
Den eksisterende lokalplan for området stillede krav til størrelse, æstetik og udearealer. Resultatet blev tre bygninger med et lækkert udtryk i lyse sten og sort tegltag, som skiller sig lidt ud fra de omkringliggende bygninger, men samtidig passer godt ind omgivelserne.
Der er ikke noget at sige til, at alle boliger og erhvervslejemål, var udlejet allerede inden byggeriet gik i gang.

Projektdata

Bygherre: Sielemann ejendomme ApS
Adresse: Dalumvej , Odense SV
Årstal: 2018
Projekttype: Erhverv og etagebolig
Areal: 13 lejligheder på 72 m2 - 114 m2/ 3 restauranter på 120 m2 – 150 m2. I alt 1600 m2.
Ydelse: Myndighedsansøgning og projektering
Samarbejder: Safe-Con

Windelsvej

Hovedgreb

Møllers Villaby, et historisk kvarter. Lige her ligger Windelsvej. Og her har vi opført en topmoderne en-families bolig. Vi nåede lige akkurat at få byggetilladelse til at rive et af de små huse ned og bygge et nyt, inden Odense Kommune udsendte forbud mod at nedrive huse i området.
Huset er i ét plan med et fladt tag af tagpap og et stort lamelbeklædt udhæng er med til at danne en overdækket terrasse.
Generelt er der brugt specielle materialer såsom Tombak til tagbeklædningen, Teglspån som facadebeklædning og en udvendige belægning i teglklinker. Alt sammen er med til at give huset et karakteristisk og moderne look.

Projektdata

Bygherre: Ukendt
Adresse: Windelsvej , Odense
Årstal: 2018
Projekttype: Enfamiliebolig
Areal: 165 m2
Ydelse: Myndighedsansøgning og projektering
Samarbejder: -

 

 

 

 

 

 

 

 

Krybilyparken

Hovedgreb

I et ny-udstykket område i Brylle, Tommerup finder vi Krybilyparken. Den udgøres af 26 boliger i form af rækkehuse. De er opført med et moderne udtryk og i vedligeholdelsesfrie materialer, som er velegnet til denne type bolig og dens beboere.
Hver bolig har en sydvendt have, som er omkranset af hæk, mens der på forsiden er opsat let afskærmning til fx skraldespand og cykler. Depotrum er tænkt ind i gavlen og der er tilknyttet parkering samt fælles rekreativt område.
Lignende projekt er ved at blive opført på den tilstødende grund og deler samme lokalplan.

Projektdata

Bygherre: Easyliving Ejendomme ApS
Adresse: Krybilyparken, Tommerup
Årstal: 2020
Projekttype: Rækkehuse
Areal: 26 boliger på 76 m2- 105 m2. I alt 2483 m2.
Ydelse: Myndighedsansøgning og projektering
Samarbejder: -

 

 

 

 

 

 

Skolegade

Indhold

Opgaven omhandler energioptimering og renovering.

Renoveringen omfatter nyt tag og udhæng, nye vinduer og døre, renovering af murværk, renovering af badeværelser med ny ventilation og ovenlysvinduer, samt renovering af skure. Graa har varetaget og leveret materiale til alle faser af brugerinddragelsen, herunder møder med afdelingsbestyrelsen, præsentation og afstemning ved afdelingsmødet, samt løbende møder med byggeudvalget under projektering og udførelse.

Byggeriet er delvist finansieret ved energitilskud via Energi Fyn.

Byggeriet er udført iht. bygherrens IKT-specifikation, hvor al projektering er foretaget ved brug af digitale bygningsmodeller og kodning, som er overført til bygherrens driftssystem.Klimaskærmsrenovering af 54 rækkehuse for FAB, Bøgeparken, Otterup

Projektdata

Bygherre: Fyns Almennyttige Boligselskab
Adresse: Bøgeparken, Otterup
Årstal: 2021
Projekttype: Renovering af almene boliger
Areal: 3.886 m2
Ydelse: Totalrådgiver Arkitekt
Samarbejder: -

 

 

 

 

 

 

Bøgeparken FAB Otterup

Indhold

Opgaven omhandler energioptimering og renovering.

Renoveringen omfatter nyt tag og udhæng, nye vinduer og døre, renovering af murværk, renovering af badeværelser med ny ventilation og ovenlysvinduer, samt renovering af skure. Graa har varetaget og leveret materiale til alle faser af brugerinddragelsen, herunder møder med afdelingsbestyrelsen, præsentation og afstemning ved afdelingsmødet, samt løbende møder med byggeudvalget under projektering og udførelse.

Byggeriet er delvist finansieret ved energitilskud via Energi Fyn.

Byggeriet er udført iht. bygherrens IKT-specifikation, hvor al projektering er foretaget ved brug af digitale bygningsmodeller og kodning, som er overført til bygherrens driftssystem.Klimaskærmsrenovering af 54 rækkehuse for FAB, Bøgeparken, Otterup

Projektdata

Bygherre: Fyns Almennyttige Boligselskab
Adresse: Bøgeparken, Otterup
Årstal: 2021
Projekttype: Renovering af almene boliger
Areal: 3.886 m2
Ydelse: Totalrådgiver Arkitekt
Samarbejder: -