Adamsminde

Indhold

Nyt Børnehus i Morud, der både rummer børnehave og vuggestue/dagpleje. Huset er tilpasset grunden så en eksisterende legeplads og to depotbygninger er bevaret og det omkringliggende landskab opleves på stærkest vis. Bygningen er vinklet, så der dannes gårdrum og fælles plads mod sydvest. Omkring pladsen organiseres fællesrummene såsom køkken, multirum og værksted/science. Formgivningen af bygningen danner kubiske elementer, der gennem vridninger, knæk, forskydninger og overdækninger skaber en samlet komposition, der opleves opdelt og rytmisk.Facaderne arbejder med vinduer med varieret størrelse og placering. Dette virkemiddel medfører et stimulerende og legende udtryk for børn og voksne.

Projektdata

Bygherre: Nordfyns Kommune
Adresse: Adamsminde 2, 5462 Morud
Årstal: 2023
Projekttype: Børneinstitution
Areal: xxx
Ydelse: arkitekt, landskabsarkitekt, projektering
Samarbejder:  Hansson & Knudsen A/S (totalentreprenør),  INGENIØR’NE A/S

Udgivet i Projekter og tagget .