Thurø Sejlklub

Thurø Sejl Klub

Ny helhedsplan for TSK der fremtidssikrer klubbens aktiviteter. Planen er udarbejdet gennem solid brugerinddragelse af de 12 afdelinger i klubben og fokuserer på balancen mellem at bevare og fornye.

På skrænten mellem de to klubhuse indsættes nye terrasseniveauer til ophold og opbevaring. Disse niveauer skaber også en klar bevægelsesretning og forbindelse mellem Havnehuset og Egely.

Vi foreslår en ny ponton, der har flere funktioner, herunder handicapsejllads. Samtidigt har den funktion som afskærmning og tryghedsskaber for laguneområdet, hvor specielt børn og unge stævner ud.

Projektdata

Bygherre: Thurø Sejlklub
Adresse: Gambøtvej, Thurø
Årstal: 2022
Projekttype: Helhedsplan/Institution /Kultur
Areal: 3000 m2
Bæredygtighed: Bæredygtighedsstrategi udarbejdet
Samarbejder:

 

 

 

 

 

 

Etapeopdeling

1 Bolværk sliske, kran og mast. Etablering af nyt bolværk 56 meter og udvidelse af sliske. Kran og mast flyttes.

2 Rejen. Ponton etableres og del af østbro nedbrydes. Lagunen kvlaificeres.

3 Havneareal. Etablering af ny belægning og ombygning af renovation. Fleksibel indretning og parkering, ophold og opbevaring drøftes løbende i klubben.

4 Havnehus. Udvidelse af terrasse.

5 Depotbygning. Bygning etableres, eksisterende depoter nedbrydes.

6 Terrasse niveau. Ny etablering af terrasse på niveau 4 (dispensation fra lokalplan)

7 Egely. Bygningen renoveres, herunder ny planløsning samt udvidelse af terrasse.

Fleksibilitet

Masterplanen er en strategi, der beskæftiger sig med fast bebyggelse og anlæg. Den skiftende/fleksible indretning og brug over sommer og vinterperioder, drøfter og beslutter klubbens 700 medlemmer løbende.

 

Bæredygtighed

Det er TSK’s mål at helhedsplanen etableres med stærkt fokus på bæredygtighed.

De syv etapers indhold er i forhold til anvendelse og etablering meget forskellige og der opstilles derfor individuelle bæredygtighedsstrategier og krav for de enkelte tiltag. Strategierne udarbejdes ved at sammensætte hensyn fra den Frivillige Bæredygtighedsklasse og DGNB-systemet samt hensyn der fødes af den specifikke og unikke situation og brug omkring TSK og området.

Udgivet i Projekter og tagget .