graaa   -    Gråbrødre Arkitekter er en fynsk tegnestue der yder professionel rådgivning omkring arkitektur, planlægning og byggeri. Ethvert byggeri efterlader et udsagn om evnen til at skabe og bygge, eller mangel på samme. Det er vi bevidste om.

 • Paarup Skole

  31. august 2020

  Seneste • Paarup Skole  • Det ombyggede mediatek på Paarup Skole er indviet. Centralt i rummet er indrettet et fleksibelt siddemøbel der også danner amfi ved samlinger. Møblet er i den viste opstilling samlet i rummet, men kan som princip opdeles og bæres andre steder hen på skolen eller fordeles ud i rummet.

  Læs mere

 • Hættegården

  1. september 2020

  Projekter • Hættegården  • Naturbørnehave og integreret institution i Faaborg-Midtfyn Kommune

  Læs mere

info • Vi har nu i et år, drevet tegnestuen fra lokalerne på Østerbro i Odense. Den gamle cykelfabrik er omdannet og opdelt i kontorlokaler. Vi synes vi bor godt.

 

info • Indvielse • På Provstegårdskole i Odense er det renoverede madkunskablokale indviet.  I det oprindelige lokale for husgerning er overflader og inventar fornyet til tidens standarder og skolefaget hedder nu madkunskab.  

 

info • På Provstegårdskolen i Odense har vi indrettet SFO i de tidligere skolegårdstoiletter. Et stort ovenlys er etableret og i gårdmiljøet udtrykker ovenlyset sig som en rampe til leg og ophold.