graaa   -    Gråbrødre Arkitekter er en fynsk tegnestue der yder professionel rådgivning omkring arkitektur, planlægning og byggeri. Ethvert byggeri efterlader et udsagn om evnen til at skabe og bygge, eller mangel på samme. Det er vi bevidste om.

  • Korup Skole

    3. oktober 2019

    Korup Skole •  Skolen har netop taget tre renoverede faglokaler i brug. Håndværk og Design har i den forbindelse fået en udvidelse ud i skolens aula. Fagets indhold og aktiviteter er nu fuldt synlige, med hensigten om at kommunikere faget som et spændende og vigtigt fag i skolen.

    Seneste oversigt

info • Arkitektpraktikant til nye læringsformer • Vi søger en arkitektstuderende, der har lyst til at arbejde med nye læringsformer i institutionsindretning.

 

info • Indvielse af Børnehuset Elverhaven •   Ny naturbørnehave i Odense er indviet.

 

info • Indvielse • På Ørkildskolerne i Svendborg har vi indviet fem nye faglokaler. Madkundskablokalerne er indrettet så de også fungerer som produktionskøkkener (LOMA). Køkkenerne er indrettet med områder for koldt, varmt, grov, bage og opvask. Hermed er der forsøgt at gøre grundlæggende op med den tidligere undervisning i faget, hvor der blev tænkt 'familieundervisning'