Gråbrødre Arkitekter er en tegnestue der yder professionel rådgivning omkring arkitektur, planlægning og byggeri. Ethvert byggeri efterlader et udsagn om evnen til at skabe og bygge, eller mangel på samme. Det er vi bevidste om.

 • FOF

  23. november 2020

  Frøbjerg Orte Friskole   For FOF har vi sendt ny vuggestue og administationsbygning i udbud.  Oprindeligt var skolen en folkeskole, der med årene er omdannet til friskole og udvidet i flere omgange. Vi føjer endnu et lag på.

  Læs mere
 • Provstegårdskolen

  17. november 2020

  Provstegårdskolen     På Provstegårdskole i Odense er diverse renoverede faglokaler indviet.  I det oprindelige lokale for husgerning er indretning, inventar og overflader fornyet til tidens standarder og faget hedder nu madkunskab.

  Læs mere
 • Tegnestuen

  16. november 2020

  Tegnestuen    Vi har nu i et år drevet tegnestuen fra lokalerne på Østerbro 20 i Odense. Den gamle tobaks og senere cykelfabrik, er omdannet til kontorlokaler og erhvervsmål.

  Læs mere
 • Hættegården

  1. september 2020

  Hættegården     Naturbørnehave og integreret institution i Faaborg-Midtfyn Kommune med særligt fokus på alt.

  Læs mere
 • OUH - Nyt storkøkken

  15. juni 2020

  OUH Nyt storkøkken   I samarbejde med 5E Byg A/S, INGENIØR'NE A/S og Focus Advokater P/S har vi vundet udbuddet på det storkøkken, der skal levere mad til det kommende OUH.

  Læs mere
 • Vejstrup Forsamlingshus

  28. april 2020

  Vejstrup Forsamlingshus   I samarbejde med forsamlingshusets brugere, har vi tegnet et dristigt forslag til renovering og transformation af det gamle samlingssted fra 1911.

  Læs mere
 • Ladebygning

  20. november 2019

  Ladebygning    Lade opført i det åbne landskab på Sydfyn til hestehold og opbevaring. Bygningen er 55 meter lang og 6 meter dyb. Udformning er tilstræbt for at tilpasse bygningen landskabets træk. 

  Læs mere
 • Korup Skole

  3. oktober 2019

  Korup Skole     Skolen har taget tre renoverede faglokaler i brug. Håndværk og Design har i den forbindelse fået en udvidelse ud i skolens aula.

  Læs mere
 • Højmeskolen

  29. maj 2019

  Højmeskolen     Ved Højmeskolen i Odense har vi skabt et miljø i skolegården, hvor udeundervisning og legeplads kombineres. Leg og læring får en anden form.

  Læs mere
 • Naturbørnehave

  14. maj 2019

  Børnehuset Elverhaven    Elverhaven består af tre nye og en eksisterende bygning, organiseret omkring et gårdrum. Institutionen er beliggende på en meget fin naturgrund.

  Læs mere
 • Tilbygning

  18. februar 2018

  Tilbygning    I 2018 modtog vi  årets arkitekturpris i Svendborg Kommune for et boligprojekt. 'Tilbygning til bindingsværkhus der til fulde evner at være nytænkende på et historisk fundament'  lyder begrundelsen blandt andet.

 • Veierboden

  4. januar 2018

  Veierboden i Svendborg  Den historiske bygning, der tidligere udgjorde en vigtig institution for handlen på Svendborg Havn, er nu indrettet som kontorlejemål. 

  Læs mere
 • Fremtidsfabrikken

  18. december 2017

  Fremtidsfabrikken   Iværksætterhus indrettet i det tidligere kvægtorv i Svendborg.

  Læs mere
 • Bolig

  2. juni 2017

  Bolig   Bolig udført i insitustøbt beton

  Læs mere