Den Kgl. Veierbod i Svendborg

Svendborg • Den historiske bygning, der tidligere udgjorde en vigtig institution for handlen på Svendborg Havn, er nu indrettet som kontorlejemål. Renovering samt facaderenoveret.