Tilbygning

Svendborg • Tilbygning til eksisterende bindingsværkshus.  Vi har kaldt projektet 'Thors hammer'. Tilbygningen ligger som et tungt hammerhoved for enden af hovedbygningen.

Diskussionen om at føje nyt til gammel melder sig igen. Vi mener at tilbygningen bliver både kontextuel, æstetisk, moderne og bæredygtig. Derved favner vi væsentlige af tegnestuens holdninger til det at bygge.