Skovparken   Ny infrastrukturplan For Svendborg Andels-Boligforening. Bedre forbindelse til, fra og gennem bydelen er sammentænkt med en ny fælled. I et ambitiøst greb løftes både boligbebyggelsen og Nymarkskolen

Visionen er at skabe rammer og betingelser for at foreninger, kommunale institutioner, uddannelser og erhvervsliv sammen med Skovparkens og bydelens øvrige beboere kan mødes omkring attraktive faciliteter og aktiviteter, der på sigt har potentiale til at løfte Skovparken ud af listen over udsatte boligområder.

Planen er udarbejdet i samarbejde med Byplanbureauet og Skovlund Landskab

Fælleden  ▪  Der etableres et nyt byrum med muligheder for sport, leg og fritidsaktiviteter mellem SAB, boldbanen og Nymarksskolen: Fælleden. 

Fælleden er begunstiget af både at ligger op til skolen, på kanten af bydelen og centralt i Skovparken. Derved opstår der et rum, som er åbent og tilgængeligt for alle. Ved at etablere en ny fælled, netop her, som et stort fælles opholds-, lærings- og aktivitetsområde, opstår der en mulighed for at etablere en helt ny destination og identitetsmarkør i området og i byen.

Området  bliver en bylivsgenerator som kan besøges af alle, hele døgnet - hele året. Fælledens styrke ligger i de synergier, der naturligt vil opstå mellem skolen, Fælledhuset, eventuelle nye bebyggelser og de aktiviteter, der finder sted på Fælleden. Fælleden indeholder først og fremmest hverdagen. Det er her du har din daglige gang, på vej ned i byen, til træning, til skole eller blot for at mødes og hænge ud.