Ladebygning

Ladebygning    Lade opført i det åbne landskab på Sydfyn til hestehold og opbevaring. Bygningen er 55 meter lang og 6 meter dyb. Udformning er tilstræbt for at tilpasse bygningen landskabets træk.