Projekter

 • Frøbjer Orte Friskole

  30. maj 2022

  Frøbjerg Orte Friskole   FOF har fået et markant løft med ny administrationsbygning, vuggestue og kobling mellem skole og børnehave. 

  Læs mere
 • Vejstrup Forsamlingshus

  30. maj 2022

  Vejstrup   Forsamlingshuset i Vejstrup får en tiltrængt og fortjent renovering. I et revideret forslag renoveres huset og i den forbindelse findes den gamle smukke sal frem igen.

 • Pucken

  4. januar 2022

  Tilbygning    For Odense Kommune opfører vi i forårer 22 en tilbygning til ´Pucken' ved Odense Isstadion. Projektet er etapeopdelt og som start udvides Puckens konferenceareal på stueplan.

 • Skovparken

  5. juli 2021

  Skovparken   Ny infrastrukturplan For Svendborg Andels-Boligforening. Bedre forbindelse til, fra og gennem bydelen er sammentænkt med en ny fælled. I et ambitiøst greb løftes både boligbebyggelsen og Nymarkskolen

  Læs mere
 • Hættegården

  1. september 2020

  Hættegården     Naturbørnehave og integreret institution i Faaborg-Midtfyn Kommune med særligt fokus på alt.

  Læs mere
 • Elverhaven

  14. maj 2019

  Børnehuset Elverhaven    Elverhaven består af tre nye og en eksisterende bygning, organiseret omkring et gårdrum. Institutionen er beliggende på en meget fin naturgrund.

  Læs mere
 • Tilbygning

  18. februar 2018

  Tilbygning    I 2018 modtog vi  årets arkitekturpris i Svendborg Kommune for et boligprojekt. 'Tilbygning til bindingsværkhus der til fulde evner at være nytænkende på et historisk fundament'  lyder begrundelsen blandt andet.

 • Veierboden

  4. januar 2018

  Veierboden i Svendborg  Den historiske bygning, der tidligere udgjorde en vigtig institution for handlen på Svendborg Havn, er nu indrettet som kontorlejemål. 

  Læs mere
 • Fremtidsfabrikken

  18. december 2017

  Fremtidsfabrikken   Iværksætterhus indrettet i det tidligere kvægtorv i Svendborg.

  Læs mere
 • Bolig

  2. juni 2017

  Bolig   Bolig udført i insitustøbt beton

  Læs mere
 • Tagboliger

  7. marts 2017

 • Symfonien

  13. september 2016

  Symfoniens aula i børneinstitution  i Årslev.  

   

  Årslev, Fyn • Ombygning af aula i børneinstitutionen “Symfonien” i Årslev.  Aulaen, der rummer både vuggestue og børnehavebørn, ombygges totalt og udgør blot et delelement af det samlede byggeprojekt. Der etables et “overgangsrum” mellem ude og inde der giver mulighed for nye former for aktiviteter. Ombygningen forventes færdig november 2016.

   

  Læs mere
 • Naturbørnehave

  12. september 2016

  Naturbørnehave i Tommerup på Fyn 

   

  Tommerup, Fyn  Etablering af naturbørnehave til 150 børn, heraf 25 vuggestuepladser. I alt nybygning ca. 1100 m2. Desuden etablering af nye legepladser, og nyt overløbsbassin for håndtering af regnvand.Huset indeholder 7 børnegrupper, toiletter, garderobefaciliteter, udendørs krybberum, storkøkken/industrikøkken, undervisnings-/ børnekøkken, udetoiletter.

   

  Hjertet ▪ I husets hjerte – ankomstområdet, er der etableret pejs og ”hængende have”. Eksisterende institution er delvist nedrevet, med henblik på skabelse af en ”ruin” hvorpå der bygges et ca. 250 m2 orangeri-drivhus over.

  Læs mere
 • Pilehaveskolen

  11. september 2016

 • Assens Rådhus

  11. september 2016

  Rådhus - Assens Kommune

  Assens • Den gamle sukkerfabrik i Assens omdannet og indrettet til Rådhus. Projektet vundet i Totalentreprise konkurrencen i samarbejde med Aarstiderne Arkitekter.

  Konstruktion ▪ Den fornemme trækonstruktion blev oprindelig opført tilbage i 20'erne til en udstilling i Christiansminde. Efterfølge blev konstruktionen flyttet til Frederiksgade og integreret som tagkonstruktion for kvægtorvet.

  Læs mere
 • Langebyhus

  8. september 2016

  Langebyhus er en institution for udsatte børn

  Søndersø, Fyn • Den sprælske formgivning refererer til sommerfuglens flakkende bevægelser -en fri fortolkning af børnegruppens liv og virkelighed. Huset er indrettet med mulighed for at lave den lille institution i institutionen – således at huset deles op i 2 mindre institutioner, med op til 5 børn i hver. Der er indrettet boliger til handicappede børn i huset.

  Miljødiplom ▪ Tegnestuen har modtaget MiljøForum Fyns miljødiplom 2016, for døgninstitution.

   

  Læs mere
 • Ventepose Mølle

  6. september 2016

  Ventepose Mølle omhandler restaurering af fredet bygning.  

  Troense, Tåsinge •  Ventepose Mølle er en af Danmarks 3 ældste vandmøller, opført i 1600-tallet, siden brændt af svenskerne, oprindelige mølledele genanvendt ved nyopførelsen.  Møllen var i drift til 1934.


  Ventepose ▪ Der er flere bud på hvordan navnet 'Ventepose' er opstået. Møllen, der er en kildemølle, hvis mølledam ikke fyldes af vand fra en å, men af kilder i dammens bund og skrænter, havde ikke altid vand nok til formaling af bøndernes korn og derfor måtte de ofte vente til der igen var vand nok til at drive vandhjulet rundt. En anden teori er, at man kun kunne sejle ind til møllen ved højvande. Mølleren hejste derfor en vimpel/pose op i en stang, så bønderne kunne se at møllen og vandstanden var klar. En tredie mulighed gør Jens M Andreasen, i en mail, opmærksom på. Den handler om strømmen i ThurøSund. Det er nemlig helt umuligt at komme igennem til møllen, hvis strømmen går imod. Vind og strøm snor sig hele tiden og danner lommer/poser, og bedst som man tror det går, så sidder man alligevel i en 'pose' og sejler baglæns. Møllen ligger netop ved sådan en 'pose'.

  Staldbygning ▪ Den oprindelige staldbygning fra 1800-tallet er idag indrettet som bolig. 

   

  Læs mere
 • Naturfagslokale

  6. september 2016

  Naturfagslokale og eksperimentarium opført som satellit til skole

   

  Skårup, Fyn • Det nye eksperimentarium 'glasigloen' bruges i særlig grad til forsøg med plantevækst.

  Landskab ▪ Orangeriet indskriver sig som et transparent muldvarpeskud i et kuperet landskab.

   

  Læs mere
 • Administration Unicon

  17. marts 2016

  Administrationsbygning ved ny Unicon-fabrik

   

  Odense • Forslag til administrationsbygning ved ny Unicon-fabrik i Odense. Bygning opført i insitustøbt beton. 

  Læs mere