Projekter

 • Hættegården

  4. oktober 2018

  Hættegården - En ny naturbørnehave udarbejdet for Faaborg-Midtfyn Kommune

  Læs mere
 • Tilbygning

  18. februar 2018

  Svendborg • Tilbygning til eksisterende bindingsværkshus.  Vi har kaldt projektet 'Thors hammer'. Tilbygningen ligger som et tungt hammerhoved for enden af hovedbygningen.

  Diskussionen om at føje nyt til gammel melder sig igen. Vi mener at tilbygningen bliver både kontextuel, æstetisk, moderne og bæredygtig. Derved favner vi væsentlige af tegnestuens holdninger til det at bygge.

  Læs mere
 • Veierboden

  4. januar 2018

  Den Kgl. Veierbod i Svendborg

  Svendborg • Den historiske bygning, der tidligere udgjorde en vigtig institution for handlen på Svendborg Havn, er nu indrettet som kontorlejemål. Renovering samt facaderenoveret. 

   

  Læs mere
 • Kildemosen

  12. december 2017

  Kildemosen - Nye almennyttige boliger i Odense

  Odense • Ny bebyggelse for CIVICA i eksisterende boligafdeling i Odense. Studieegnede boliger samt tilhørende fælleshus. 

  Disponering ▪ Byggeriet er tænkt som et skaleret forløb, der rejser sig fra indkørslen ved Grønløkkevej. Bygningerne ligger vinkelret på Roersvej for at sikre bedst mulige dagslysforhold, samt for at bygningerne ikke fremstår for massive foran den eksisterende boligblok. 

  Forsamlingshus ▪ Der etableres et fælleshus som samlingssted i hverdagen samt lokale for fest.

   

  Læs mere
 • Bolig

  2. juni 2017

  Bolig udført i insitustøbt beton

  Svendborg • Med udgangspunkt i bygherres fascination for beton har vi tegnet en ny bolig hvor alle vægge og gulve er udført som insitustøbt beton.

  Landskab ▪ I det kuperede terræn fremstår bygningen som en præcis betonsten i landskabet.

  Læs mere
 • Tagboliger

  7. marts 2017

 • Symfonien

  13. september 2016

  Symfoniens aula i børneinstitution  i Årslev.  

   

  Årslev, Fyn • Ombygning af aula i børneinstitutionen “Symfonien” i Årslev.  Aulaen, der rummer både vuggestue og børnehavebørn, ombygges totalt og udgør blot et delelement af det samlede byggeprojekt. Der etables et “overgangsrum” mellem ude og inde der giver mulighed for nye former for aktiviteter. Ombygningen forventes færdig november 2016.

   

  Læs mere
 • Naturbørnehave

  12. september 2016

  Naturbørnehave i Tommerup på Fyn 

   

  Tommerup, Fyn  Etablering af naturbørnehave til 150 børn, heraf 25 vuggestuepladser. I alt nybygning ca. 1100 m2. Desuden etablering af nye legepladser, og nyt overløbsbassin for håndtering af regnvand.Huset indeholder 7 børnegrupper, toiletter, garderobefaciliteter, udendørs krybberum, storkøkken/industrikøkken, undervisnings-/ børnekøkken, udetoiletter.

   

  Hjertet ▪ I husets hjerte – ankomstområdet, er der etableret pejs og ”hængende have”. Eksisterende institution er delvist nedrevet, med henblik på skabelse af en ”ruin” hvorpå der bygges et ca. 250 m2 orangeri-drivhus over.

  Læs mere
 • Pilehaveskolen

  11. september 2016

 • Assens Rådhus

  11. september 2016

  Rådhus - Assens Kommune

  Assens • Den gamle sukkerfabrik i Assens omdannet og indrettet til Rådhus. Projektet vundet i Totalentreprise konkurrencen i samarbejde med Aarstiderne Arkitekter.

  Konstruktion ▪ Den fornemme trækonstruktion blev oprindelig opført tilbage i 20'erne til en udstilling i Christiansminde. Efterfølge blev konstruktionen flyttet til Frederiksgade og integreret som tagkonstruktion for kvægtorvet.

  Læs mere
 • Ladebygning

  8. september 2016

  Lade opført i det åbne landskab på Sydfyn

  Vejstrup, Fyn • Bygningen er 55 meter lang og blot 6 meter dyb. Den langstrakte udformning er tilstræbt for at tilpasse bygningen landskabets træk.

  Pandeplader ▪ Tag og front er klædt i pandeplader. Løsningen er rational og skaber en forbindelse til en tidligere danske bygningskultur i landbruget.

   

  Læs mere
 • Langebyhus

  8. september 2016

  Langebyhus er en institution for udsatte børn

  Søndersø, Fyn • Den sprælske formgivning refererer til sommerfuglens flakkende bevægelser -en fri fortolkning af børnegruppens liv og virkelighed. Huset er indrettet med mulighed for at lave den lille institution i institutionen – således at huset deles op i 2 mindre institutioner, med op til 5 børn i hver. Der er indrettet boliger til handicappede børn i huset.

  Miljødiplom ▪ Tegnestuen har modtaget MiljøForum Fyns miljødiplom 2016, for døgninstitution.

   

  Læs mere
 • Ventepose Mølle

  6. september 2016

  Ventepose Mølle omhandler restaurering af fredet bygning.  

  Troense, Tåsinge •  Ventepose Mølle er en af Danmarks 3 ældste vandmøller, opført i 1600-tallet, siden brændt af svenskerne, oprindelige mølledele genanvendt ved nyopførelsen.  Møllen var i drift til 1934.


  Ventepose ▪ Der er flere bud på hvordan navnet 'Ventepose' er opstået. Møllen, der er en kildemølle, hvis mølledam ikke fyldes af vand fra en å, men af kilder i dammens bund og skrænter, havde ikke altid vand nok til formaling af bøndernes korn og derfor måtte de ofte vente til der igen var vand nok til at drive vandhjulet rundt. En anden teori er, at man kun kunne sejle ind til møllen ved højvande. Mølleren hejste derfor en vimpel/pose op i en stang, så bønderne kunne se at møllen og vandstanden var klar. En tredie mulighed gør Jens M Andreasen, i en mail, opmærksom på. Den handler om strømmen i ThurøSund. Det er nemlig helt umuligt at komme igennem til møllen, hvis strømmen går imod. Vind og strøm snor sig hele tiden og danner lommer/poser, og bedst som man tror det går, så sidder man alligevel i en 'pose' og sejler baglæns. Møllen ligger netop ved sådan en 'pose'.

  Staldbygning ▪ Den oprindelige staldbygning fra 1800-tallet er idag indrettet som bolig. 

   

  Læs mere
 • Naturfagslokale

  6. september 2016

  Naturfagslokale og eksperimentarium opført som satellit til skole

   

  Skårup, Fyn • Det nye eksperimentarium 'glasigloen' bruges i særlig grad til forsøg med plantevækst.

  Landskab ▪ Orangeriet indskriver sig som et transparent muldvarpeskud i et kuperet landskab.

   

  Læs mere
 • Administration Unicon

  17. marts 2016

  Administrationsbygning ved ny Unicon-fabrik

   

  Odense • Forslag til administrationsbygning ved ny Unicon-fabrik i Odense. Bygning opført i insitustøbt beton. 

  Læs mere