Ventepose Mølle omhandler restaurering af fredet bygning.  

Troense, Tåsinge •  Ventepose Mølle er en af Danmarks 3 ældste vandmøller, opført i 1600-tallet, siden brændt af svenskerne, oprindelige mølledele genanvendt ved nyopførelsen.  Møllen var i drift til 1934.

Ventepose ▪ Der er flere bud på hvordan navnet 'Ventepose' er opstået. Møllen, der er en kildemølle, hvis mølledam ikke fyldes af vand fra en å, men af kilder i dammens bund og skrænter, havde ikke altid vand nok til formaling af bøndernes korn og derfor måtte de ofte vente til der igen var vand nok til at drive vandhjulet rundt. En anden teori er, at man kun kunne sejle ind til møllen ved højvande. Mølleren hejste derfor en vimpel/pose op i en stang, så bønderne kunne se at møllen og vandstanden var klar. En tredie mulighed gør Jens M Andreasen, i en mail, opmærksom på. Den handler om strømmen i ThurøSund. Det er nemlig helt umuligt at komme igennem til møllen, hvis strømmen går imod. Vind og strøm snor sig hele tiden og danner lommer/poser, og bedst som man tror det går, så sidder man alligevel i en 'pose' og sejler baglæns. Møllen ligger netop ved sådan en 'pose'.

Staldbygning ▪ Den oprindelige staldbygning fra 1800-tallet er idag indrettet som bolig.