Grundlag  -  Det det handler om, er at skabe arkitektonisk kvalitet og lede bygherre sikkert og professionelt gennem byggeriets faser

Vores arkitektoniske mål er at føje et nutidigt og alligevel langtidsholdbart arkitektonisk indhold til det, vi beskæftiger os med. Det er det spørgsmål vi stiller os selv når vi tegner, -holder det i længden?

Vi tilstræber at være tydelige, da tydelighed er arkitekturens og forståelsens præmisse

Formgivning  Når vi giver form til husene tager vi hellere udgangspunkt i en almindelig og simpel form end i en kompleks. Vores holdning er at det langtidsholdbar snarer opstår af stof, tektonik, detalje, rytme og proportionering end af kompleks form. 

Bygninger og rum der står med samme arkitektoniske styrke og virkning som da de blev bygget, er for os kvalitet og magi på samme tid. Det er det spørgsmål vi stiller os selv når vi tegner, -holder det i længden? Kan det som arkitektonisk virkemiddel bestå tidens test?

 

Tydelighed  •  Kvægtorvet i Svendborg er transformeret til et kontormiljø. Opgaven har her været at skabe en ny helhed hvor de oprindelige værdier: rummet og konstruktionen er bevaret.  Et vigtigt omdrejningspunktet for skitseringen og projekteringen har været ikke at 'bygge konstruktionen væk'.

Vi har tilstræbt et tydelig udsagn om nyt og gammel. Den oprindelige konstruktion var ikke malet hvid, men tydeligheden i den nye helhed krævede det. Tydelighed handler også om ikke at ville for meget, men at holde sig til et eller få udsagn.

Vi tilstræber at være tydelige, da tydelighed er arkitekturens og forståelsens præmisse. 

 

Taktil  • Der bygges i dag meget i hvid gips. Som byggemateriale har gipspladerne en del begrænsning i arkitektonisk forstand.

Vi stræber efter materiale valg med et klart taktilt indhold. Stoffets virkning .........

 

 

 

 

Tradition og udvikling • Legen er det muliges triumf, men også vejen til eksperimenter og videreudvikle............

 

 

 


 

Historie

Gråbrødre Arkitekter har mere end fyrre år på bagen. Den oprindelige tegnestue "Arkitektfirmaet Gråbrødrene" er etableret i 1974 af Johan Brydegaard, Jørgen Jørgensen, Erik Absalon Smidt og Erik Larsen. Navnet til tegnestuen stammer slet og ret fra Gråbrødrestræde i Odense, hvor tegnestuen havde adresse.

I dag tegnes firmaet af et nyt partnerskab bestående af Carsten Madsen, Kristian Hvass og Niels Janus og virksomheden hedder nu Gråbrødre Arkitekter.

 

Forsikring

Tegnestuen er som medlem af DANSKE ARK  forsikret ved HDI Gerling.

Personskade Kr. 12.500.000 pr. år

Ting- og formueskade Kr. 2.500.000 pr. år

Erhvervsansvar Kr. 10.000.000 pr. år

 

CVR

Gråbrødre Arkitekter A/S

CVR nummer 33152396

 

 

Posted in .