Kildemosen - Nye almennyttige boliger i Odense

Odense • Ny bebyggelse for CIVICA i eksisterende boligafdeling i Odense. Studieegnede boliger samt tilhørende fælleshus. 

Disponering ▪ Byggeriet er tænkt som et skaleret forløb, der rejser sig fra indkørslen ved Grønløkkevej. Bygningerne ligger vinkelret på Roersvej for at sikre bedst mulige dagslysforhold, samt for at bygningerne ikke fremstår for massive foran den eksisterende boligblok. 

Forsamlingshus ▪ Der etableres et fælleshus som samlingssted i hverdagen samt lokale for fest.