Frøbjer Orte Friskole

Frøbjerg Orte Friskole   FOF har fået et markant løft med ny administrationsbygning, vuggestue og kobling mellem skole og børnehave. 

Orte •  Om og udbygningen udgør fase 2 og 3 af en samlet helhedsplan udarbejdet i 2019

Relation til Landskab ▪ Vi har forsøgt at skabe kontakt til det omkringliggende landskab, der både byder på skov og åbent landskab.