FOF

Frøbjerg Orte Friskole   For FOF har vi sendt ny vuggestue og administationsbygning i udbud.  Oprindeligt var skolen en folkeskole, der med årene er omdannet til friskole og udvidet i flere omgange. Continue reading

Provstegårdskolen

Provstegårdskolen     På Provstegårdskole i Odense er diverse renoverede faglokaler indviet.  I det oprindelige lokale for husgerning er indretning, inventar og overflader fornyet til tidens standarder og faget hedder nu madkunskab.Continue reading

Ladebygning

Ladebygning    Lade opført i det åbne landskab på Sydfyn til hestehold og opbevaring. Bygningen er 55 meter lang og 6 meter dyb. Udformning er tilstræbt for at tilpasse bygningen landskabets træk. Continue reading