Skolegade FAB Otterup

Energirenovering af 12 enfamilieshuse  FAB Otterup 


 

Bebyggelsen har gennemgået en energirenovering med ny klimaskærm med skærmtegl, efterisolering af sokler/fundamenter og tagkonstruktion, og nye vinduer og døre, samt udskiftning af udvendigt træværk med nye vedligeholdelsesvenlige materialer. Opgaven tager sit afsæt i indeklimaproblemer som følge af massivt murværk, som løsningen har været medvirkende til at forebygge.

Graa Arkitekter har varetaget og leveret materiale til alle faser af brugerinddragelsen, herunder møder med afdelingsbestyrelsen, præsentation og afstemning ved afdelingsmødet, samt løbende møder med byggeudvalget under projektering og udførelse.

Byggeriet er delvist finansieret ved energitilskud via Energi Fyn.  Byggeriet er udført iht. bygherrens IKT-specifikation, hvor al projektering er foretaget ved brug af digitale bygningsmodeller og kodning, som er overført til bygherrens driftssystem.

 

Udførelsesperiode September 2019 – December 2020
Rolle Arkitekt 
Totalrådgiver Graa Arkitekter A/S
Underrådgiver INGENIØR’NE A/S
Boligorganisation Fyns Almennyttige Boligselskab
Bygherre Fyns Almennyttige Boligselskab
Bruttoareal 1.020 m2
Antal boliger 12 familieboliger