Symfoniens aula i børneinstitution  i Årslev.  

 

Årslev, Fyn • Ombygning af aula i børneinstitutionen “Symfonien” i Årslev.  Aulaen, der rummer både vuggestue og børnehavebørn, ombygges totalt og udgør blot et delelement af det samlede byggeprojekt. Der etables et “overgangsrum” mellem ude og inde der giver mulighed for nye former for aktiviteter. Ombygningen forventes færdig november 2016.