Lade opført i det åbne landskab på Sydfyn

Vejstrup, Fyn • Bygningen er 55 meter lang og blot 6 meter dyb. Den langstrakte udformning er tilstræbt for at tilpasse bygningen landskabets træk.

Pandeplader ▪ Tag og front er klædt i pandeplader. Løsningen er rational og skaber en forbindelse til en tidligere danske bygningskultur i landbruget.